Arnhem 1944 – Operatie Market Garden

Dit boek, gebaseerd op misschien wel het meest diepgaande onderzoek ooit naar originele bronnen rondom Operatie ‘Market Garden’ ooit, verandert de huidige conclusies en visies rondom deze historische slag.

Uitgebreid onderzoek, met gedetailleerde bronvermelding, door de auteur heeft geleid tot het ontkrachten van vele mythen en misvattingen.

De tot nu toe onbekende omweg, die de Britse parachutisten moesten maken, naar de brug in Arnhem wordt hier blootgelegd. Die omweg kostte hen mensenlevens en cruciale tijd. Door deze vertraging kon de brug niet op tijd veroverd worden.

Ook het feit dat de Amerikanen tot twee keer de brug bij Nijmegen wisten in te nemen in de avond van 17 september – en vrijwillig weer opgaven – wordt hier gepresenteerd en becommentarieerd.

Deze en een meer vergelijkbare nieuwe feiten zorgen voor een compleet veranderd beeld van Operatie “Market-Garden”. Dit is een absolute must voor iedereen die geïnteresseerd is in deze operatie en voor wie niets willen missen over nieuwe inzichten in deze fascinerende episode in de geschiedenis van Nederland en de Tweede Wereldoorlog.

Het beste boek over Market-Garden ooit

Deel 1 verscheen in december 2020

Deel 2 verscheen in februari 2022